Hírek


A Hyundai Motor a CES 2022 szakkiállításon, idén januárban mutatta be a robotika és a metaverzum jóvoltából futurisztikus metamobilitási koncepcióját
A Hyundai Motor a CES 2022 szakkiállításon, idén januárban mutatta be a robotika és a metaverzum jóvoltából futurisztikus metamobilitási koncepcióját


A Hyundai Motor Company közzétette a robotika úttörő jellegű, a való világban és a metaverzumban történő alkalmazására vonatkozó elképzeléseit. A premiernek a világ egyik leginkább elismert technológiai rendezvénye, a január 5-7. között zajló CES kiállítás adott otthont, melyen a Hyundai motor impozáns standjának programjai többek között élő streaming útján is követhetők voltak.

A prezentációk során Euisun Chung, a Hyundai Motor Group elnök-vezérigazgatója nyitotta meg. Őt Dong Jin Hyun, a Hyundai Motor Group alelnöke, a vállalat robotikai laboratóriumának vezetője; Chang Song, a Hyundai Motor Group elnöke, a vállalat „közlekedés-mint-szolgáltatás” (TaaS) részlegének igazgatója; valamint Marc Raibert, a Boston Dynamics alapító elnöke követték. Mellettük Ulrich Homann, a Microsoft vállalati alelnöke, valamint felhő és mesterséges intelligencia szakértője is felszólalt.

A Hyundai Motor a CES 2022 szakkiállításon, idén januárban mutatta be a robotika és a metaverzum jóvoltából futurisztikus metamobilitási koncepcióját

A Hyundai Motor a 'messzebbre érő ember' tematikájához kapcsolódóan, a januárban megrendezett CES szakkiállításon ismertette a való világban és a metaverzumban alkalmazható robotikai elképzeléseit, amelyek révén korlátok nélküli mobilitási szabadságot kíván megvalósítani. Az úttörő 'metamobilitási' koncepció a fizikai mozgáson túlmutatóan a robotikán és a metaverzumon keresztül igyekszik megváltoztatni a való világot, miközben arra számít, hogy a jövőben elmosódnak a mobilitás különböző formái közötti különbségek az olyan kiterjesztett robotikai technológiáknak köszönhetően, mint a mesterséges intelligencia vagy az autonóm járművek. Feltérképezi, hogy a különböző mobilitási formák - az autóktól kezdve a városi légi járművekig, képesek-e intelligens eszközként hozzáférést nyújtani a metaverzum platformhoz. Kiterjeszti mobilitási megoldásait a metamobilitásra, amelyben robotok játszanak közvetítő szerepet a valós és virtuális világ között. A vállalat ugyancsak most mutatja be új, „Mobility of Things”, avagy MoT koncepcióját, amelyben a hagyományosan mozgásképtelen tárgyak a robotika segítségével mozogni kezdenek.

„Olyan jövőbeli mobilitási megoldásokban gondolkodunk, amelyek a fejlett robotikai megoldásoknak köszönhetően válhatnak valóra, és amelyek akár a metamobilitás területére is kiterjeszthetik mobilitási megoldásainkat.” – mondta Euisun Chung a Hyundai Motor elnök-vezérigazgatója.

A 'messzebbre érő ember' tematikájához igazodva a Hyundai Motor prezentációi azt a kérdést járták körbe, hogy a vállalat robotikai üzletága hogyan tudja elősegíteni a jövőbeli mobilitás irányába mutató paradigmaváltást, amelynek keretében a klasszikus közlekedési eszközökön túllépve megvalósítható az emberiség korlátok nélküli mozgási szabadsága.

A robotika kulcsfontosságú szerepet játszik abban az átalakulási folyamatban, amelynek eredményeként a Hyundai Motor intelligens mobilitási megoldások szolgáltatójává válik. Miután megvásárolta a Boston Dynamics robotikai innovációs vállalatot, a Hyundai Motor azzal a céllal összpontosított a fejlett robotika fejlesztésére, hogy egy sor mobilitási megoldással tehesse tartalmasabbá az emberek életét. A vállalat meglátása szerint a robotika és a mobilitás egymást kiegészítő területek, amennyiben kölcsönösen felgyorsítják egymás fejlesztését. A két terület együtt szinergikus kapcsolatot alkot, ami nem csupán megnövelt üzleti értéket teremt, de az emberiséget szolgáló fejlődéshez is hozzájárul, kezdve a robotika alapú dolgok mobilitása (MoT) ökoszisztémával.

A Hyundai Motor a CES 2022 szakkiállításon, idén januárban mutatta be a robotika és a metaverzum jóvoltából futurisztikus metamobilitási koncepcióját

A vállalat robotikai és mobilitási jövőképét megtámogatandó, a Hyundai Motor bemutatta új 'metamobilitási' koncepcióját, amelynek keretében olyan, intelligens eszközök és a metaverzum közötti, úttörő kapcsolatot kíván létrehozni, amelyek a virtuális valóságra (VR) terjesztik ki a mobilitás szerepkörét, lehetővé téve az emberek számára, hogy leküzdjék a térbeli és időbeli mozgás fizikai korlátait. A Hyundai Motor emellett arra vonatkozó elképzeléseit is bemutatta, hogy a robotok hogyan szolgálhatnak a való világ és a virtuális terek közötti közvetítőként, lehetővé téve, hogy a felhasználók által a metaverzumban végrehajtott változtatásokat a valóság is tükrözze.

A vállalat arra számít, hogy a jövőben elmosódnak a mobilitás különböző formái közötti különbségek az olyan robotikai technológiák továbbfejlesztésének köszönhetően, mint a mesterséges intelligencia vagy az autonóm járművek. Emellett a legváltozatosabb mobilitási eszközök – az automobiloktól kezdve a városi légi járművekig – egyben a metaverzum platformhoz hozzáférést biztosító, intelligens eszközként is szolgálnak majd.

A Hyundai Motor a CES 2022 szakkiállításon, idén januárban mutatta be a robotika és a metaverzum jóvoltából futurisztikus metamobilitási koncepcióját

„A Hyundai a robotika erejét kiaknázva igyekszik nagyszerű dolgokat véghezvinni. Olyan jövőbeli mobilitási megoldásokban gondolkodunk, amelyek a fejlett robotikai megoldásoknak köszönhetően válhatnak valóra – és amelyek akár a metamobilitás területére is kiterjeszthetik mobilitási megoldásainkat.” – mondta előadásában Euisun Chung, a cégcsoport elnök-vezérigazgatója. „Ez a jövőkép a mozgás és a fejlődés korlátlan szabadságát biztosítja az emberiség számára.”

A való világban végrehajtott mozgás és a metaverzum összekapcsolása robotokon és a 'metamobilitáson' keresztül

A Hyundai Motor prezentációja során Chang Song, a Hyundai Motor Group elnöke, a vállalat közlekedés-mint-szolgáltatás (TaaS) részlegének igazgatója Ulrich Homannal, a Microsoft vállalati alelnökével, valamint Marc Raiberttel, a Boston Dynamics vezetőjével beszélgetett a metaverzumról és a metamobilitásról.

A jövőben az emberek várhatóan napi szinten keresik fel a metaverzumot, ezért a vállalat arra számít, hogy létrejön egy olyan új típusú metaverzum platform, amely már nem különbözik a tényleges világtól, szakítva a virtuális valóság ma ismert fogalmával.

A Hyundai Motor a CES 2022 szakkiállításon, idén januárban mutatta be a robotika és a metaverzum jóvoltából futurisztikus metamobilitási koncepcióját

Amit egykor a technológia korlátai miatt virtuális élményként éltünk meg, immár a való világban is megvalósulhat, hála az intelligens eszközök összekapcsolódásának, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók szabadon mozogjanak a két világ között. A Hyundai Motor ezeket az élményeket írja le a metamobilitás koncepciójával.

A Hyundai Motor várakozásai szerint az olyan mobilitási eszközök, mint az automobilok vagy a városi légi járművek (UAM) intelligens eszközként teszik majd lehetővé a belépést a virtuális terekbe, míg a robotika közvetítőként kapcsolja össze a virtuális és valós világokat. A virtuális terekhez kapcsolódó gépkocsi utasai például számos fedélzeti VR élményben részesülhetnek. A felhasználói igényektől függően a gépjárművek szórakoztató központként, tárgyalóként vagy akár 3D videojáték-platformként is konfigurálhatók lesznek.

A jelenlegi VR megoldásokkal szemben, amelyeknél a technológiai korlátok nem teszik lehetővé, hogy a felhasználói élmények a való világban is megvalósuljanak, a leendő metaverzum felhasználói robotikai és digitális ikertechnológiák révén képesek lesznek a valóságban is változásokat létrehozni. A digitális ikertechnológia egy valós tárgyat, helyet vagy folyamatot képez le a virtuális térben, amit az érzékelők és működtetők további fejlesztése tesz lehetővé.

Amikor például a felhasználó a metaverzumban megközelíti otthonának digitális ikertestvérét, egy avatár roboton keresztül képes lesz a távolból megetetni és megsimogatni kedvenc kisállatát. Így a felhasználó a virtuális valóságon keresztül tehet szert valódi, fizikai tapasztalatokra.

A Hyundai Motor a CES 2022 szakkiállításon, idén januárban mutatta be a robotika és a metaverzum jóvoltából futurisztikus metamobilitási koncepcióját

A metamobilitás lényege, hogy az emberek robotok segítségével képesek lesznek leküzdeni az idő és a tér korlátait, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a metaverzumban kapcsolatba lépjenek egymással. A Hyundai Motor elképzelése szerint a metaverzumban robotok játszanak közvetítő szerepet a valódi és virtuális világok között, lehetővé téve, hogy a felhasználók a metaverzum és a robot közötti kapcsolat révén ténylegesen megváltoztassák, átalakítsák a való világban található tárgyakat.

A metaverzum-robot kapcsolat révén a felhasználók a való világban működő robotot vezérelhetnek, például egy intelligens gyártóüzemben. Ez pedig lehetővé teszi az üzemvezetés és a gyártás új generációs digitális modelljét, amelyben a szakemberek a távolból kapcsolódhatnak a gyárban működő gépekhez és berendezésekhez, és a virtuális valóság, valamint a robotok közvetítésével a távolból, de közvetlen fizikai kapcsolaton keresztül hajtsanak végre bizonyos feladatokat. A munkás például egy VR interfészen és kézi vezérlőkön keresztül kezelhet egy robot-avatárt a metaverzumban, és ezeket a mozdulatokat a távoli munkahelyen egy helyettesítő robot modellezi le, ténylegesen végrehajtva a feladatokat.

„A metamobilitás lényege, hogy a tér, az idő és a távolság fogalma mind lényegtelenné válik. Ha robotokat csatlakoztatunk a metaverzumhoz, szabadon mozoghatunk a való világ és a virtuális valóság között.” – mondta Song igazgató úr. „Ha még egy lépéssel tovább lépünk a metaverzum magával ragadó 'ott-lét' helyettesítő élményénél, a robotok saját testi érzékeink meghosszabbításává válhatnak, így a metamobilitás jóvoltából újraformálhatjuk, értékesebbé és gazdagabbá tehetjük mindennapi életünket.”

A Hyundai Motor a CES 2022 szakkiállításon, idén januárban mutatta be a robotika és a metaverzum jóvoltából futurisztikus metamobilitási koncepcióját

Ulrich Homann, a Microsoft vállalati alelnöke, valamint felhő és mesterséges intelligencia szakértője pedig arról beszélt, hogy a Microsoft hogyan járulhat hozzá a metaverzum élmények megvalósulásához. „Amint elmosódik a virtuális és valós környezetek közötti határvonal, a Microsoft összeköti egyrészről az embereket, a helyeket és tárgyakat, másrészről a digitális világot. A Microsoft Cloud egészében, az Azure IoT-től az Azure Digital Twins szolgáltatásig, a Dynamics 365 Connected Spaces-től a Microsoft Mesh-ig metaverzum platformot hozunk létre szervezetek számára, új nézőpontból közelítve meg a kérdést, hogy az emberek hogyan mozoghatnak olyan valós terekben, mint a gyárak, és hogyan működtethetik azokat.”

Embereket és tárgyakat a képzelet határain túl, korlátok nélkül mozgató robotok

A Hyundai Motor emellett Plug & Drive (PnD) és Drive & Lift (DnL) moduláris platformjait is bemutatta, mint a korlátok nélküli MoT ökoszisztéma mindent magában foglaló megoldásai, amelyben a hagyományosan mozgásképtelen dolgok – az apró tárgyaktól a közösségi terekig – hirtelen mozdíthatóvá válnak, köszönhetően a vállalat robotikai technológiáinak.

A Hyundai Motor a CES 2022 szakkiállításon, idén januárban mutatta be a robotika és a metaverzum jóvoltából futurisztikus metamobilitási koncepcióját

Dong Jin Hyun, a Hyundai Motor Group alelnöke, a vállalat robotikai laboratóriumának vezetője részletesen ismertette az új PnD modult: egy olyan, egykerekű robotikai platformot, amely intelligens kormányzási és fékezési funkciókat, valamint a kerékbe integrált hajtást és felfüggesztést kínál, és amely bármilyen célra, bármilyen méretben, tetszőleges alkalmazásban felhasználható. A LiDAR és kamera érzékelők révén a PnD-vel felszerelt tárgy önállóan képes mozogni.

A végtelenül rugalmasan alakítható, tetszőlegesen átméretezhető PnD modul mobilitással ruházhatja fel a hagyományosan mozgásképtelen dolgokat, az egészen apró tárgyaktól a közösségi terekig. A lehetséges felhasználási területek végtelennek tűnnek: a fogyatékossággal élők mozgási szabadságától az automatizált logisztikáig, az átrendezhető belső terektől a közösségi távolságtartást lehetővé tevő, egyedi utazófülkés közösségi közlekedésen át az „utolsó szakasz” mobilitásig.

A Hyundai Motor a CES 2022 szakkiállításon, idén januárban mutatta be a robotika és a metaverzum jóvoltából futurisztikus metamobilitási koncepcióját

„A jövőben nem mi fogjuk mozgatni a dolgokat, hanem azok fognak körülöttünk mozogni a PnD modul segítségével, amely a hagyományosan mozgásképtelen tárgyakat felruházza a mozgás képességével.” – mondta Hyun. “Robotikai fejlesztési ambícióinkat és kreatív kapacitásunkat arra fordítjuk, hogy megvalósítsunk egy minden korábbinál merészebb jövőképet: a korlátok nélküli ’Dolgok mobilitása’ ökoszisztémát.”

A Hyundai Motor a mobil excentrikus droid (MobED) kisméretű mobilitási platformot is bemutatta. Ez a platform a DnL modult alkalmazza: egy olyan, excenteres kerék mechanizmust, amely egyetlen egységben tartalmazza a hajtást, a kormányzást és a fékrendszert. A MobED minden egyes kerekénél egy-egy DnL modult alkalmaz, amelyek képesek felemelni és leereszteni a platformot, így az vízszintes maradhat, miközben a MobED egyenetlen terepen halad, vagy alacsony akadályokon – például lépcsőkön vagy fekvőrendőrökön – kel át.

A Boston Dynamics alapítója és elnöke, Marc Raibert is csatlakozott a prezentációhoz, hogy bemutassa, a Hyundai Motor és a Boston Dynamics a létező robotikai technológiák felhasználásával hogyan lép már ma is túl az emberek fizikai korlátain. A két vállalat együtt olyan jövőt álmodott meg, amelyben az emberek és a robotok együtt dolgozva fokozzák a biztonságot, a termelékenységet és az életminőséget.

A Hyundai viselhető robotjai, a mellényként hordható mesterséges külső váz (Vest Exoskeleton, VEX) és a szék nélküli mesterséges külső váz (Chairless Exoskeleton, CEX), illetve a Boston Dynamics négylábú robotja, a Spot® például az ipari munkavégzésben nyújtanak segítséget, de egyéb területeken is ígéretes jövő áll előttük, beleértve a kutató és mentőexpedíciókat.

„Jövőképünkben a robotok jóval többek célszerszámoknál, többek egyszerű gépeknél.” – mondta Raibert úr. „Az általunk megálmodott jövőben a robotok az ember hasznos, megbízható társai a mindennapok során.”

A Hyundai Motor standján megismerkedhettek a robotok jelenével és jövőjével

A CES 2022 szakkiállításon a Hyundai Motor standja bemutatta, hogy robotjai hogyan tehetik fejlettebbé a mobilitást a való világban, a négylábú Spot® robottól kezdve a PnD személyes mobilitási modulig, az L7 mikro-mobilitási modelltől az excenteres kerekekkel szerelt MobED kisméretű mobilitási platformig. A négy robotmodellt az egyes modulokhoz optimalizálták, azok különleges előnyeiről monitorok tájékoztatják a látogatókat.

A standon egy metaverzum zónát is kialakítottak, ahol a látogatók a virtuális világot megtapasztalva bepillantást nyerhetnek a jövő robotikai társadalmába. A zóna négyoldalú LED kijelzője révén a látogatók teljesen elmerülhetnek az élményében: személyre szabott avatárt hozhatnak létre, amelyekkel a virtuális térben kommunikálhatnak. Ezt követően a látogatók megkapják személyre szabott avatárjuk képét, valamint emléktárgyakat, továbbá különböző színpadi programokat nézhetnek meg, a robot-demonstrációktól kezdve az előadásokig.

Az alábbi táblázat a Hyundai Motor standján kiállított robotok főbb adatait tartalmazza:

Robot Leírás Darab Műszaki adatok
Personal Mobility
– PnD
A Personal Mobility (személyes mobilitás) egy PnD modulra épülő, személyre szabott közösségi közlekedési megoldás. Lehetővé teszi, hogy kényelmesen, diszkréten jussunk el úti célunkhoz. Emellett autonóm mobilitási technológiai megoldásokat alkalmazva egyéni közlekedési eszközként is használható. 1 1330 (Sz) * 1250 (Mé) * 1885 (Ma)
(3D fájl alapú)
Üzemidő: 1 óra
Töltési idő: 2 óra
Logistics Mobility
– PnD
A Logistics Mobility (logisztikai mobilitás) négy PnD modult alkalmazó platformra épülő, ipari célú eszköz. Miután egy 'hordozóra' csatlakoztatva teszi meg a hosszabb utakat, leválik arról, és önműködően teszi meg a hátralévő rövid távolságot. A fejlett berendezés a Spot négylábú robottal együttműködve képes az áruszállítás kezdeti és utolsó szakaszát megvalósítani. 1 1300 (Sz) * 1100 (Mé) * 1800 (Ma)
Ajtó: 1000 (Sz) * 400 (Mé) * 1700 (Ma)
(3D fájl alapú)
Service Mobility
– PnD
A Service Mobility (szolgáltató mobilitás) négy PnD modult alkalmazó platformra épülő, komornyik jellegű szolgáltató egységet tartalmaz. Olyan emberbarát mobilitási berendezés, amely a személyi titkárokhoz hasonló feladatok elvégzésére szolgál. Automatizált szolgáltatásokat nyújt, például információs kijelzőként vagy csomagszállító egységként működhet olyan területeken, ahol korábban nem állt rendelkezésre ilyen szolgáltatás. 1 1300 (Sz) * 1100 (Mé) * 1800 (Ma)
Ajtó: 1000 (Sz) * 400 (Mé) * 1700 (Ma)
L7 – PnD Az L7 négy nagyméretű PnD modult alkalmazó platformra épülő mikromobilitási berendezés. A kerekek 360 fokban elforgathatók, így a jármű tetszőlegesen változtathat irányt, és rendkívül szűk helyen is képes mozogni. A legváltozatosabb mobilitási platformokhoz felhasználható, nem csak a személyszállításban, de logisztikai feladatok elvégzésére is. 1 1400 (Sz) * 1900 (Mé) * 700 (Ma)
(3D fájl alapú)
Üzemidő: 1 óra
Töltési idő: 2 óra
MobED – DnL A MobED (mobil excentrikus droid) egy négy PnD modult alkalmazó, mobil platform. A berendezés képes leküzdeni a mozgást korlátozó akadályokat, és egyenetlen talajon (pl. lépcsőn) haladva is stabil marad. A platform a legkülönfélébb modulokkal társítható, mikromobilitási eszközként az idős vagy mozgásukban korlátozott személyek számára nyújthat közlekedési megoldást. 2 600 (Sz) * 880 (Mé) * 330 (Ma)
(3D fájl alapú)
Üzemidő: 1 óra
Töltési idő: 2 óra
MobED + képernyő– DnL A MobED + képernyő egy négy PnD modult alkalmazó, mobil platform és egy kijelző társításából született, és ilyenformán mobil idegenvezetőként szolgálhat 1 600 (Sz) * 880 (Mé) * 1320 (Ma)
Monitor: 720 (Sz) * 420 (Ma)
(3D fájl alapú)
Üzemidő: 1 óra, Töltési idő: 2 óra
Spot® A Spot® egy fokozottan mozgékony, négylábú robot, amely karral, illetve kamerával is felszerelhető. Páratlan mobilitásának köszönhetően képes automatizált, rutinszerű ellenőrző feladatok végrehajtására, adatok biztonságos, pontos és gyakori rögzítésére. 3 Kar: 210 (Sz) * 680 (Mé) * 420 (Ma)
Test: 240 (Sz) * 860 (Mé) * 190 (Ma)
Lábak: 430 (Sz) * 100 (Mé) * 540 (Ma)
Üzemidő: 1,5 óra
AtlasTM Az AtlasTM egy kétlábú, humanoid robot, amelyet fejlett vezérlő rendszere és ultramodern hardverje olyan teljesítménnyel, illetve egyensúlyozó képességgel ruház fel, aminek köszönhetően az emberekhez hasonló mozgékonysággal bír. 1 1,5 méter magas, 80 kg tömegű, másodpercenként 1,5 métert képes megtenni, és mintegy 11 kilogrammot képes megemelni